LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts

Iedzīvotāju aptaujas dati par individuālo un valsts atbildību

Gatavojot ziņojumu par Latvijas nākotnes scenārijiem, mēs veicām Latvijas iedzīvotāju aptauju un noskaidrojām iedzīvotāju viedokli par atbildību sadalījumu vairākās vispārējās valdības funkcionālajās kategorijās, kas tiek lietotas budžetu plānošanā.

Domnīcas LaSER konference

Domnīcas LaSER konferencē tika prezentēts Dauņa Auera un Ulda Spuriņa pētījums “Latvija 2040. Četri nākotnes scenāriji”

LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts