LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts

LaSER Latvija 2040 ziņojumā izcēlām Rīgu kā visas Latvijas attīstības dzinējspēku. Šī pētījuma uzdevums ir attīstīt un detalizēt šo redzējumu. Pētījumā koncentrēsimies uz tādām jomām kā augstākā izglītība, inovācijas, transports, mājokļi un būvniecība. Visās tematiskajās sadaļās piefiksēsim stratēģisko redzējumu Rīgai uz 2040. gadu, kā arī iezīmēsim konkrētas rekomendācijas un politikas iniciatīvas.

Pētījuma veids: Ziņojums
Autori: Viesturs Celmiņš, Sergejs Gubins, Niklāvs Paegle, Jānis Paiders, Dagnija Smilga, Uldis Spuriņš, Arkādijs Zvaigzne

LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts