LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts

Nosaukums: Latvija 2040. Četri nākotnes scenāriji

Publikācijas veids: Ziņojums
Autors: Daunis Auers, Uldis Spuriņš

Šī ziņojuma mērķis ir stimulēt stratēģisko domāšanu par Latvijas nākotni. Nākotnēšana (angļu val. – foresight) ir būtisks rīks ilgtermiņa politikas plānošanā un veidošanā ar mērķi jau šodien meklēt risinājumus rītdienas izaicinājumiem. Pēdējā desmitgadē ir vērojama nākotnēšanas institucionalizācija Eiropas valstīs, arī Igaunijā un Lietuvā, bet Latvija izceļas ar to, ka nākotnēšana nav sistemātiski izmantota valsts politikas plānošanā.

Ziņojums piedāvā četrus Latvijas nākotnes scenārijus, ilustrējot dažus no veidiem, kā dažādi virzītājspēki var mijiedarboties, radot izaicinājumus un iespējas lēmumu pieņēmējiem. Šie scenāriji dod iespēju apspriest un apzināt uzdevumus, kas nepieciešami konkrētu rezultātu sasniegšanai.

LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts