LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts

Nosaukums: Iedzīvotāju aptaujas dati par individuālo un valsts atbildību

Autors: Uldis Spuriņš
Avots: Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja (n = 1005), lauka darbu veica SKDS 2024. gada martā
Datu kopa: Lejupielādēt datu kopu (csv)
Mainīgie un vērtības: Lejupielādēt mainīgos un vērtības (xlsx)
Lejupielādēt mainīgos un vērtības (pdf)

Gatavojot ziņojumu par Latvijas nākotnes scenārijiem, mēs veicām Latvijas iedzīvotāju aptauju un noskaidrojām iedzīvotāju viedokli par atbildību sadalījumu vairākās vispārējās valdības funkcionālajās kategorijās, kas tiek lietotas budžetu plānošanā. Respondentiem bija jāizvērtē pretēji apgalvojumi un, izmantojot desmit ballu skalu, jānorāda, kuriem no apgalvojumiem viņi vairāk piekrīt vai nepiekrīt. No vērtētajām vispārējās valdības funkcijām aptaujātie iedzīvotāji vislielāko valsts atbildību saredz sociālās aizsardzības, kā arī sabiedriskās kārtības un militārās aizsardzības jomā. Taču arī izglītības, veselības aprūpes, kā arī pensiju sistēmas un iedzīvotāju vecumdienu nodrošināšanā vairāk nekā 60 % respondentu sagaida, ka lielāku atbildību uzņemsies valsts, nevis katrs indivīds atsevišķi.
Latvijas iedzīvotāju novērtējumi par atbildības sadalījumu starp pašiem un valsti

Aptaujā izmantotais jautājuma formulējums bija “Sekojošā tabulā ir apkopoti pretēji apgalvojumi par dažādiem jautājumiem. Kuriem apgalvojumiem Jūs vairāk piekrītat? Lūdzu, izlasiet apgalvojumus un novērtējiet savus uzskatus šādās kategorijās.”

Katram pašam jārūpējas par savu veselību vai valstij jāuzņemas lielāka atbildība un jānodrošina, lai visi saņemtu veselības aprūpi

Katram pašam jārūpējas par savu un savu bērnu izglītību vai valstij jāuzņemas lielāka atbildība un jānodrošina sabiedrības izglītība

Katram pašam jārūpējas par savu pensiju un vecumdienām vai valstij jāuzņemas lielāka atbildība un jānodrošina pensiju sistēma un cilvēku vecumdienas

Katram pašam jārūpējas par savu drošību vai valstij jāuzņemas lielāka atbildība un jānodrošina sabiedriskā kārtība un militārā aizsardzība

Katram pašam jātiek galā ar dažādiem sociālajiem riskiem (invaliditāti, apgādnieka zaudēšanu, sociālo atstumtību u.c.) vai valstij jāuzņemas lielāka atbildība un jānodrošina sociālā aizsardzība

legend2
LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts