LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts

Baltijas sadarbības pētniecības projekts

Pārskatā paredzēts apskatīt Ziemeļvalstu savstarpējās sadarbības pieredzi un iezīmēt starptautiskus izaicinājumus, kurus nepārvarēt bez Baltijas valstu savstarpējas sadarbības. Pētījuma veids: Politikas pārskatsAutors: Agnija Antanoviča

Birokrātijas mazināšanas pētniecības projekts

Pārskatā tiks raksturota valsts pārvalde un tās izmēri salīdzinošā perspektīvā. Tostarp tiks aplūkota valstu prakse valsts pārvaldes un birokratizācijas samazināšanā. Pētījuma veids: Politikas pārskatsAutori: Iveta Reinholde, Malvīne Stučka

Rīgas attīstības pētniecības projekts

LaSER Latvija 2040 ziņojumā izcēlām Rīgu kā visas Latvijas attīstības dzinējspēku. Šī pētījuma uzdevums ir attīstīt un detalizēt šo redzējumu. Pētījumā koncentrēsimies uz tādām jomām kā augstākā izglītība, inovācijas, transports, mājokļi un būvniecība. Visās tematiskajās sadaļās piefiksēsim stratēģisko redzējumu Rīgai uz 2040. gadu, kā arī iezīmēsim konkrētas rekomendācijas un politikas iniciatīvas. Pētījuma veids: ZiņojumsAutori: Viesturs […]

LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts