LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts

Pārskatā tiks raksturota valsts pārvalde un tās izmēri salīdzinošā perspektīvā. Tostarp tiks aplūkota valstu prakse valsts pārvaldes un birokratizācijas samazināšanā.

Pētījuma veids: Politikas pārskats
Autori: Iveta Reinholde, Malvīne Stučka

LaSER Latvijas Stratēģijas un Ekonomikas Risinājumu Institūts